Податковий розрахунок збору за забруднення бланк 2011

податковий розрахунок збору за забруднення бланк 2011

Окрім того, у разі неподання чи несвоєчас1 ного подання податкової декларації платником, з першого робочого дня, наступного за граничним строком її подання, у податкового органу виникає право на податкову заставу, і податковий орган самостійно нараховує суму податку, що має бути сплачено. Більшість виробничих кооперативів розташовані в межах населених пунктів. Податкові декларації приймають контролюючі органи без попередньої перевірки зазначених у них даних. Форма 1-ДФ (якщо підприємство виступає податковим агентом, нараховує заробітну плату, утримує ПДФО з інших виплат) — щокварталу. Здійснення фінансової звітності регулюється Законом України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» від 16 липня 1999 р., постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2000 р., якою затверджений Порядок подання фінансової звітності1 й іншими нормативними актами. Під фінансовою звітністю розуміють бухгалтерську звітність, що містить інформацію про фінансово-господарський стан і результати діяльності господарюючого суб’єкта за звітний період. Податкова декларація подається за базовий звітний (податковий) період, що дорівнює календарному місяцю, протягом 20 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця. Сума податку, що підлягає сплаті (перерахуванню) до Державного бюджету України або бюджетному відшкодуванню, визначається як різниця між сумою податкового зобов’язання звітного (податкового) періоду та сумою податкового кредиту такого звітного (податкового) періоду.

Арт-Звіт Плюс версія 4.6.2

Размер файла: 131 KB
Количество загрузок: 1873
Скачать PDF: 6.pdf

Похожие записи: