Звіт про фінансові результати бюджетних установ бланк

звіт про фінансові результати бюджетних установ бланк

Рекомендації); в) від курсової різниці у разі збільшення курсу валюти. Тому у цьому рядку вочевидь слід фіксувати саме використання (хоч з моментом визнання витрат воно може і не збігатися). Наприклад, за рахунок цільового фінансування був придбаний основний засіб. Метод участі в капіталі — метод обліку інвестицій, згідно з яким балансова вартість інвестицій відповідно збільшується або зменшується на суму збільшення або зменшення частки інвестора у власному капіталі об’єкта інвестування. Тому у Звіті про фінансові результати інформацію про доходи наводять саме за видами. У звіті види доходів іменують статтями. Розгляньмо хто з неприбутківців має подавати Звіт. Як правильно його скласти. Чи потрібно обов’язково докладати фінзвітність. Якщо витрати неможливо прямо пов’язати з доходом певного періоду, їх відображають у складі витрат того звітного періоду, в якому вони були здійснені. Операційна діяльність — основна діяльність підприємства, а також інші види діяльності, які не є інвестиційною чи фінансовою діяльністю. Основна діяльність — операції, пов’язані з виробництвом або реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг), що є головною метою створення підприємства і забезпечують основну частку його доходу.

Звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації: правила заповнення ОСББ-inform

Размер файла: 633 Килобайт
Количество загрузок: 597
Скачать PDF: M_E_Doc_instr_NEW2.pdf

Скачать DOC: Звітність І квартал Роз!яснення.doc

Похожие записи: