Головна книга підприємства бланк

головна книга підприємства бланк

Відмітку роблять у верхньому правому куті першого аркуша додатка. Загальний підсумок за кредитом рахунка в журналі порівнюють з підсумками кореспондуючих за дебетом рахунків. Це забезпечує перевірку правильності облікових записів без складання оборотних відомостей. Реєстраційний журнал можна відкривати на рік: з 1 січня по 31 грудня з суцільною або помісячною нумерацією меморіальних ордерів. Кількість рядків в Журналі-ордері N 1 с.-г. повинна відповідати кількості касових звітів за даний місяць з 1 по 31 число. Якщо лише частина одержаної в банку готівки була використана за цільовим призначенням, а інша не здана до каси підприємства, то сума витраченої на інші цілі готівки кваліфікується як нецільове використання коштів. Двері до каси під час здійснення операцій мають бути замкнені з внутрішнього боку. Містить три пари арабських цифр, де перша пара — індекс структурного підрозділу, друга — номер справи за номенклатурою для підрозділу, третя — порядковий номер за журналом обліку. Приклади: 1 Голова Державного комітету статистики України Підпис Ініціал(и), прізвище 2 Голова Підпис Ініціал(и), прізвище Реквізит розміщують під текстом документа або під відміткою про наявність додатків. Головна книга є системним регістром синтетичного обліку, де узагальнюються дані поточного обліку, проводиться взаємна перевірка записів. У Головній книзі для кожного синтетичного рахунка відводять окрему сторінку. Важливою ділянкою операцій з готівкою є перевірка аудитором правильності їх відображення на рахунках бухгалтерського обліку. Аналогічно складається звіт про інші види грошових коштів та цінностей. За наявності на підприємстві кількох структурних підрозділів (крамниці, їдальні, пункт надання послуг тощо), які здійснюють операції з готівкою, інвентаризація проводиться у кожній касі.

Безкоштовні бланки в форматі Excel в сільському господарстві

Скачать XLS: katalog_ukraina_2017_1.xls

Похожие записи: