H бланк платижного доручення

Особливість платіжного доручення, його використання Одним із видів розрахунків є розрахунки за допомогою платіжних доручень (табл. 2.3). Платіжне доручення являє собою бланк встановленої форми, який підприємство подає до обслуговуючого банку для перерахування визначеної суми зі свого рахунка. При перерахуванні до місцевих бюджетів платежів, що належать до власних надходжень бюджетних установ, у полі розрахункового документа «Призначення платежу» вказується код класифікації доходів бюджету. Авізо може бути поштовим і телеграфним. У країнах СНД використання телеграфного авізо відмінено у зв’язку із зловживаннями у цій сфері. Число вказується цифрами, місяць – словами, рік – цифрами. Доручення на перерахування грошових коштів у дохід бюджету або позабюджетних фондів приймаються банками незалежно від наявності грошових коштів на рахунку клієнта. У разі відсутності грошових коштів доручення обліковуються на позабалансовому рахунку. Тому при заповненні платіжки важливо дотримуватися встановлених правил і обов’язково перевіряти правильність внесених даних.

Інформація для вкладників та кредиторів

Скачать RTF: Договір банківського рахунку для СГ резидентів_2016.rtf

Скачать RTF: Свод_форма_3-1_МФУ.rtf

Похожие записи: