Строковий трудовий договір бланк

Адже якщо наказ не видано, а працівник продовжує працювати, строковий трудовий договір автоматично стає безстроковим. Інші умови, про додаткову відпустку, грошові компенсації і інші умови, які не погіршують становище працівника порівняно з КЗпПУ, законами та іншими нормативно-правовими актами.ФормаТрудовий договір укладається в письмовій формі, складається у двох примірниках, кожен з яких підписується сторонами. Відповідно до п. 2 ст. 40 КЗпП, працедавець може звільнити працівника у разі виявлення його невідповідності займаній посаді або виконуваній роботі внаслідок недостатньої кваліфікації або стану здоров’я, які перешкоджають продовженню цієї роботи. Види та умови додаткового страхування працівника — роботодавець в трудовому договорі може обумовити зобов’язання з надання будь-якого додаткового страхування працівника. Додатковими умовами при укладенні трудового договору, які залежать від волі сторін, можуть бути умови про встановлення випробування, неповного робочого часу, про соціально-побутові умови тощо. Про новий день звільнення видається наказ і вноситься запис до трудової книжки працівника.

Трудовой договор, контракт

Скачать RTF: Metod_rek.rtf

Скачать DOC: Право на службу в органах місцевого самоврядування.doc

Похожие записи: