Перелік відкриття рахунків казначейство бланк 2014

перелік відкриття рахунків казначейство бланк 2014

Орендарі, квартиронаймачі не можуть бути ініціаторами створення ОСББ, за винятком, якщо орендодавець видав відповідне доручення. Також Порядок доповнено новим додатком 3 «Довідка про надходження до місцевих бюджетів в іноземній валюті», а декілька додатків викладено у новій редакції. Вона ж оприлюднює на офіційному веб-сайті алгоритми обрахунку показників формули обчислення зазначеної суми та джерела їх формування. Прозора система розрахунків платників податків з бюджетами – це довіра платників податків до державних органів. Договір складається за встановленою формою (додаток 1 Порядку) і містить предмет договору, права і обов’язки сторін, порядок розв’язування спорів, строки дії договору, порядок його зміни і припинення, інші умови. Починаючи із 5 січня 2016 року органи Державної казначейської служби України працюють у звичайному режимі. Фактично такими віддаленими пунктами є підрозділи інформаційних технологій та захисту інформації Казначейств в областях та окремих кущових районних управліннях казначейств. Посередині емблеми розташовано малий Державний Герб України, покладений на об’єднаний з терезами кадуцей — символ торгівлі та економіки. Безспірне списання коштів державного бюджету здійснюється Казначейством за черговістю надходження таких рішень та в межах бюджетних призначень на відповідний рік. Орган Казначейства перевіряє документи в електронному вигляді, передані розпорядником бюджетних коштів (одержувачем бюджетних коштів), на відповідність вимогам законодавства, в тому числі цього Порядку.

Вопросы и ответы

Скачать PDF: 2903_podatki_metod.pdf

Скачать DOC: dpi_20150805.doc

Похожие записи: